The list 2018

Chào 2019, tui không thể chờ đợi lâu hơn để gặp bạn.

Những gì tui sẽ làm trong năm nay:

1. Release dự án tụi tui âm thầm làm việc gần 2 năm qua

2. Trờ thành 1 minimalist hạnh phúc

3. Không bao giờ skip reading time

4. Luôn luôn “in a good shape”

5. Get ready for the first tatoo: “Mercy”

Tui cũng tạm biệt 2018, năm mà tui gọi là “the year of wisdom”, 1 năm với rất nhiều những suy ngẫm và trăn trở, năm của những hội ngộ và chia ly.
Tui hứa sẽ luôn cố gắng để trở thành người mà tui muốn trở thành, sống cuộc đời mà tui muốn sống.

Dưới đây là một số thứ ảnh hưởng tới tui khá nhiều trong năm qua

1. song of the year: Đảo giữa dòng nước lạnh – Cá hồi hoang

2. movie of the year: Anne with an E(phiên bản điện ảnh của Pipi tóc dài): dạy tui khác biệt là một món quà

3. book of the year: Waking Up – Sam Harris dạy tui cách yêu

4. man of the year: Seiya Otsuka dạy tui về mơ ước

A nature, universe, science, music, love lover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami