“Tôi đang tới. Nơi biết mình trở về sẽ không là gì”

Mình đã ở trong phòng suốt 2 ngày, đến hôm nay thì mình nghĩ mình nên ra ngoài một chút. Mình đi cắt tóc rồi đến phòng tập. Mấy hôm trước mình có nói với em rằng “Chúng ta, hãy dừng lại 1 chút đi”. Em không nói gì, mình biết em đau lòng. Nhưng chúng mình thực sự cần phải dừng lại 1 chút, không phải để suy nghĩ xem chúng mình có yêu nhau hay không mà là xem chúng mình có thể nhượng bộ trước cái tôi quá lớn của nhau không.

Chúng mình, bằng cách này hay cách khác, nhất định sẽ ổn thôi ha.

Một bài nhạc của Cá hồi hoang mà mình nghe mấy hôm nay, không biết Thành nghĩ gì khi viết bài này, có phải Thành thấy chênh vênh, đau lòng nhưng cũng thấy thật đẹp, có phải Thành biết “đang tới nơi biết mình trở về sẽ không là gì” nhưng vẫn “cầm tay một chiếc vé một chiều”.

A nature, universe, science, music, love lover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami